Vyhlásenie spoločností adidas a Runtastic o ochrane osobných údajov

 

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov („vyhlásenie“) opisuje, ako zhromažďujeme, používame a chránime (v tomto vyhlásení uvedené ako „spracovať“ alebo „spracovanie“) vaše osobné údaje na účely poskytovania služieb adidas Runtastic Services. Mali by ste si tiež pozrieť politiku ochrany osobných údajov spoločnosti adidas a politiku ochrany Runtastic pre všetky služby, ktoré získavate od spoločnosti adidas alebo Runtastic.

 

1. REGULÁTORI

adidas

 

Runtastic

Prevádzkovatelia údajov spoločnosti adidas adidas AG, adidas Business Services B.V., adidas Slovakia, s.r.o.: Galvaniho 15/A,Bratislava, 821 04, Slovakia.

 

Miestna pobočka spoločnosti adidas, ktorá sa zaoberá Vašim nákupom na našej webovej stránke, riadi spracovanie Vašich osobných údajov pri objednávaní z nášho internetového obchodu, aby mohla spracovať Váš nákup.

 

Runtastic GmbH: Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Rakúsko („Runtastic“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ZBER ÚDAJOV A ÚČEL

Keď si u nás vytvárate účet – adidas a/alebo Runtastic (ďalej len ako „my“), zhromažďujeme a používame tieto údaje na to, aby sme vám poskytovali služby v súlade so základným profilom „Basic Profile“:

 

 • Meno (meno, priezvisko alebo iniciály)
 • Pohlavie
 • Dátum narodenia
 • E-mailová adresa
 • Krajina trvalého pobytu
 • Uprednostňovaný jazyk


Aby sme Vám mohli poskytovať prémiové služby, vrátane odporúčaní pre produkty, odblokovania výhod, služieb prispôsobených potrebám používateľa, zhromažďujeme a používame tieto údaje s cieľom poskytovania služieb v súlade s rozšíreným profilom „Advanced Profile“.

 

Informácie sa týkajú týchto Vašich oblastí:

 • zemepisné údaje
 • školenie
 • preferencie
 • účasť
 • súhrnné údaje o objednávkach
 • pripojené účty a zariadenia
 • predplatné
 • informácie o stave kampane

Kompletný zoznam nájdete v prílohe 1.

 

3. ZDIEĽANIE ÚDAJOV A PREPOJENIE ÚČTOV

 

Aby Vám spoločnosti adidas a Runtastic mohli poskytovať svoje služby, akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti adidas alebo Runtastic, budú tieto spoločnosti zdieľať. Vaše účty adidas a Runtastic prepojíme len vtedy, ak budete s prepojením účtov súhlasiť.

 

4. POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše vyššie uvedené osobné údaje budeme spracovávať na nasledovný účel:

 • Vytvorenie profilu pre Vás na osobné použitie – chceme sa uistiť, že budete mať možnosť v plnej miere využiť naše produkty a že Vám poskytneme informácie o produkte, ktoré sú pre Vás dôležité;
 • Spracovanie Vašej objednávky – chceme zabezpečiť, aby ste dostali to, čo ste si objednali (čo môže zahŕňať overenie Vašej úverovej bonity);
 • Oznamovanie relevantných marketingových informáciíak ste sa rozhodli dostávať od nás marketingové informácie – chceme zabezpečiť, aby sme Vám poskytli iba marketingové informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať;
 • Zlepšovanie našich výrobkov a služieb - chceme zabezpečiť neustále zlepšovanie našich produktov a služieb, aby ste s nami boli aj naďalej spokojní.

 

5. Uchovávanie Vašich osobných údajov

 

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať nasledovnú dobu:

adidas

 

Runtastic

Počas trvania obdobia, kedy Vám poskytujeme služby (pokiaľ sa prihlásite), a 18 mesiacov od Vášho posledného prihlásenia.

Po 18 mesiacoch nečinnosti Vaše osobné údaje zmeníme na anonymné. 

 

Vaše osobné údaje budú vymazané na požiadanie alebo po splnení našich zmluvných alebo právnych záväzkov.

Záznam o vymazaní uchováme po dobu 12 mesiacov od vymazania Vašich záznamov.

 

6. PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA

Toto sú právne základy, na ktoré sa spoliehame pri spracovaní Vašich osobných údajov spôsobom opísaným v tomto vyhlásení:

 

 • Váš súhlas: registráciou a vytvorením účtu v spoločnostiach adidas alebo Runtastic súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov na účely, ktoré sme Vám uviedli v súlade s týmto vyhlásením a našou politikou ochrany osobných údajov;
 • Zmluvné záväzky: s cieľom splniť naše zmluvné záväzky poskytovať Vám naše služby a produkty;
 • Dodržiavanie právnych predpisov: s cieľom splniť zákonné povinnosti podľa platných právnych predpisov;
 • Legitímne záujmy: s cieľom vykonávať a zlepšovať naše podnikanie taktiež spracovávame Vaše osobné údaje pre naše legitímne obchodné záujmy, ako je posielanie marketingových správ a výskum a vývoj.

 

7. VYKONÁVANIE VAŠICH PRÁV

 

Ak chcete získať informácie o zhromažďovaní a spracovávaní Vašich osobných údajov, získať kópiu Vašich osobných údajov, zmeniť alebo vymazať Vaše osobné údaje alebo ak máte námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov v ktoromkoľvek z vyššie uvedených prípadov použitia, alebo máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti na to, ako zbierame a používame Vaše osobné údaje, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese:

 

DataProtection@adidas-Group.com                           * dataprotection@runtastic.com

 

Ak máte pocit, že sme Vaše práva plne nerešpektovali alebo že sme nesplnili naše povinnosti podľa platných zákonov na ochranu údajov, máte právo podať sťažnosť na Váš miestny orgán ochrany údajov.

 

8. KANCELÁRIA PRE OCHRANU ÚDAJOV

adidas

 

Runtastic

adidas AG

Dr. Falk Böhm

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach | Nemecko

 

* DataProtection@adidas-Group.com                          

 

Runtastic GmbH

Martin Grossberger

Pluskaufstraße 7

4061 Pasching | Rakúsko

 

* dataprotection@runtastic.com

 

 

PRÍLOHA 1

 

adidas zdieľa s Runtastic:

 

Runtastic zdieľa s adidas:

Prepojené účty sociálnych sietí: napr. Google+, Yahoo, Facebook, VK (áno/nie)

Informácie o odberoch správ: napr.. člen, zmena stavu, typ Premium, doba trvania, miesto nákupu, dátum začiatku, dátum ukončenia

Preferencie: napr. Povolenie pre adidas kontaktovať Vás (Áno/Nie), záujem: kategórie (napr. basketbal, beh), značky (napr. NEO Label, Y-3, adidas Originals), ďalšie preferencie (napr. výrobky pre mužov, nové výrobky)

Súhrnné údaje o objednávkach: napr. priemerná hodnota objednávky, aktuálnosť a frekvencia, kategórie, odhadnutie zámeru nákupu, príťažlivosť kategórie ako napr. „futbal“, prezeranie webových stránok, predaj

Účasť v skupine: napr. adidas Runners, Run for the Ocean

Účasť na podujatiach: napr. adidas Runners - mesto, vzdialenosť, dátum

Informácie o stave kampane: napr. pokrok pri dosahovaní cieľa prémiového používateľa

 

Ďalšie zemepisné informácie: napr. mesto, štát a/alebo kraj

Merania: výška a hmotnosť

Preferencie: obsah, kanály, jednotky

Úroveň aktivity: napr. úroveň adidas Runners

Plány a ciele tréningov: napr. cieľ v krokoch, cieľ v hmotnosti, cieľ v kalóriách, cieľ vo vzdialenosti

Základné štatistiky a trendy tréningu:: napr. mesačné štatistiky tréningu podľa typu športu, záznamy, štatistiky a body adidas Runners

Informácie o odberoch správ: napr. prémiový stav, dátum začiatku, doba trvania

Prepojené zariadenia a účty: napr. Garmin, Fitbit, Facebook, Twitter, Google

Informácie o obuvi: napr. značka, model, farba, veľkosť, vzdialenosť

Účasť v skupine: napr. adidas Runners, Run for the Ocean

Účasť na podujatiach: napr. adidas Runners - mesto, podujatie, vzdialenosť, dátum, účasť

Informácie o stave kampane napr. pokrok pri dosahovaní cieľa prémiového používateľa