TIRÁŽ

Predajca

adidas Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15/A

821 04 Bratislava

Slovensko

Company number local CoC 35 739 738

SK VAT registration number: SK2020229618

Email: serviceinfo@onlineshop.adidas.com*

* Upozorňujeme, že najlepší a najrýchlejší zákaznícky servis dokážeme poskytnúť, keď nás kontaktuješ prostredníctvom webovej stránky: https://www.adidas.sk/pomoc/zakaznicky-servis

Navštívte našu webovú lokalitu adidas: http://www.adidas-group.com