Opakovanie vedie k rozmanitosti. Rozmanitosť vedie k opakovaniu. A opakovanie vedie k tvorbe nového.